MORSEALFABETET
E .
I . .
S . . .
H . . . .
A . -
U . . -
V . . . -
W . - -
J . - - -
R . - .
L . - . .
P . - - .
. - . -
Y - . - -
. - - . -
T -
M - -
O - - -
N - .
D - . .
B - . . .
G - - .
- - - .
K - . -
F . . - .
X - . . -
C - . - .
Q - - . -
Z - - . .
1 . - - - -
2 . . - - -
3 . . . - -
4 . . . . -
5 . . . . .
6 - . . . .
7 - - . . .
8 - - - . .
9 - - - - .
0 - - - - -


Tilbake