Nr. 2 - Juni 2003 - Årgang 53
Valebø kirke 100 år

Fra gammelt av soknet Valebø til Romnes kirke. Vannveien over ”Norsjø” til den ærverdige kirken ble brukt i mange hundre år.
Men da Romnes ble nedlagt som soknekirke i slutten av 1860-årene, ble både Romnes og Valebø flyttet til hovedsoknet
Holla.

Folk i Valebø likte ikke dette. De fikk lengre kirkevei, og derfor protesterte de i Holla herredsstyre, - men uten resultat.
Det var da naturlig at tanken om å skaffe seg sitt eget gudshus vokste seg sterkere og sterkere.
Bygdefolket arbeidet med saken og lyktes
omsider med søknaden sin. Den 20.desember 1900 bestemte Holla herredsstyre at det skulle bygges kirke i Valebø, og en bedre julegave kunne ikke bygda få.

Kirken ble bygd i årene 1902 – 1903 og skulle etter planen ha 172 sitteplasser, men den er i dag godkjent for 150.

Arkitekturen er typisk for tida omkring 1900. Altertavlen er en kopi av tavlen ”Oppstandelsen” i Bragernes kirke, Drammen. Kirkeklokka som er en av de gamle klokkene i Romnes kirke, ble i sin tid gitt til den nye gravplassen i Valebø.
Den ble flyttet opp til kirken og har i alle år siden kalt folk til messe, ringt inn høytider og også vært med når folk har tatt
farvel med kjære sambygdinger.

Valebø kirke ble innviet St.Hansdagen, den 24. juni 1903. Og dette ble en stor høytidsdag for bygda. Seks prester var
med på innvielsen, og prost Ording fra Solum foretok den høytidelige vigslingen.
To dåpsbarn var det også denne dagen.

Da det nærmet seg 50 års jubileum for kirken, vedtok Holla herredsstyre å foreta en omfattende reparasjon og oppussing.
Kirken ble malt innvendig, den fikk fire nye brudestoler og det ble samlet inn penger til nytt, vakkert dåpsutstyr.
Utvendig ble det også gjort en del arbeid.
Til sammen kostet dette mange penger, så midlene som ble innvilget og de som ble samlet inn, strakk ikke til. Det som
manglet ble imidlertid betalt av godseier Løvenskiold.

Både Holla kommune og bygdefolket har vist stor interesse for kirken. Det samme har Skien kommune gjort etter kommunesammenslåinga i 1964.
Kirken har fått flomys, og det ble også bygd nytt bårehus.
Spesielt var det stor stas da kirken i 1973 kunne ta i bruk det nye pipeorgelet som var en gave fra Skien kommune.
I 1990 ble det ordnet med skikkelige sanitærforhold
ved kirken. Både grunnarbeid og arbeid ellers ble gjort på dugnad.
Også til kirkens 100 års jubileum er det foretatt en betydelig utvendig restaurering. Bygdefolket kan glede seg over kirken sin: nymalt og velholdt står den der og ønsker velkommen til fine jubileumsdager.

Feieringen starter den 18. juni med konsert av Sondre Bratland. Konserten skal være kirkens gave til bygda – gitt av
Skien komme.
Den 20. juni får imidlertid bygdefolket anledning til å gi sin gave til kirken. Det betyr at lag, foreninger og andre stiller
opp til en storstilt underholdningskveld.
Vi tror dette blir en helt spesiell opplevelse.
Det er første gangen vi får en slik
tilstelning knyttet til kirken vår.
Ønsket ved 100-årsmilepelen er å markere at det skal være ”høyt under taket” også i Valebø kirke. Alle skal føle at det er godt å være sammen i kirkehuset.

Søndag 22. juni avslutter vi så ei forhåpentligvis flott uke med jubileumsgudstjeneste der biskop Olav skjevesland vil delta.
Som ved den første gudstjenesten, for 100 år siden, vil det denne gang også være to dåpsbarn. Vi gleder oss til jubileum!

Før i tida visste folk å finne fine plasser til kirkene sine.
Det kan vi også si om Valebø kirke.
Høyt og fritt ligger den. Og måtte den lyse, vakre klangen fra den
gamle Romnes-klokka - også i åra som kommer – minne oss om at det er viktig å ta vare på kirken vår.

Det gjør vi ved å bruke den.
Kari Vala

Tilbake til innholdsfortegnelsen