Nr. 1 - Februar 2002 - Årgang 52
PREKENLISTER
Gjerpen kirke
Luksefjell kapell
Valebø kapell
Vealøskapellet

Gjerpen kirke:
24.febr.
2.søndag i faste
kl. 11.00
Abrahamsen. Dåp. Offer
03.mars
3.søndag i faste kl. 11.00
Abrahamsen. Nattverd. Offer
Diakonidag. Diakon Evensen deltar.
10.mars
4.søndag i faste
kl. 11.00 Gudstjeneste - fellesmøter
17.mars
Maria budskapsdag
kl. 11.00 Bekkevold. Dåp. Offer.
24.mars
Palmesøndag
kl. 11.00
Abrahamsen. Familiegudstjeneste.
Dåpsskolen og søndagsskolen deltar. Offer.
28.mars
Skjærtorsdag
kl. 19.00
Bekkevold. Nattverd. Normisjon deltar.Offer.
Kveldsmat på menighetshuset etter gudstjenesten.
29.mars
Langfredag
kl. 11.00
Bekkevold. Pasjonsgudstjeneste.
31.mars
1.Påskedag
kl. 11.00
Abrahamsen. Høytidsgudstjeneste.
07.april
1.søndag etter påske
kl. 11.00
Abrahamsen. Dåp. Offer.
14.april
2.søndag etter påske
kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Borgestad.
Sveinall. Nattverd. Offer.
21.april
3.søndag etter påske
kl. 11.00
Abrahamsen. Dåp. Offer.
28.april
4.søndag etter påske
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. Bekkevold Offer.
05.mai
5.søndag etter påske
kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. Bekkevold Offer.
09.mai
Kristi himmelfartsdag kl. 11.00
Svein Lindebø. Nattverd. Offer.
12.mai
6.søndag etter påske
kl. 11.00
Svein Lindebø. Dåp. Offer.
19.mai
1.Pinsedag
kl. 11.00
Bekkevold. Nattverd. Offer.
26.mai
Treenighetssøndag kl. 11.00
Bekkevold. Dåp. Offer.
02.juni
2.søndag etter pinse
kl. 11.00
Abrahamsen. Nattverd. Offer.
09.juni
3.søndag etter pinse kl. 11.00
Sveinall. Dåp. Offer.
Til toppen av sida
Tilbake til hovedside

Luksefjell kapell:
31.mars 1. påskedag kl. 18.00 Abrahamsen. Høytidsgudstjeneste.
17. mai

kl. 14.00
Sveinall.
Til toppen av sida
Tilbake til hovedside

Valebø kapell:
03.mars 3.søndag i faste
kl. 11.00 Bekkevold.
31.mars
1. påskedag
kl. 11.00
Sveinall. Høytidsgudstjeneste.
09.mai
Kristi himmelfartsdag
kl. 11.00
Bekkevold. Konfirmasjonsgudstjeneste.
17. mai

kl. 11.00
Abrahamsen
16.juni
4.søndag etter pinse
kl. 18.00
Sveinall.
Til toppen av sida
Tilbake til hovedside